Před zápisem do mateřské školy nabízíme rodičům a dětem možnost prohlédnout si prostory mateřské školy a seznámit se s tím, jak vypadá režim dne dětí v mateřské škole. Rodičům budou zodpovězeny i jejich případné dotazy.

Jednotlivá pracoviště školy můžete navštívit v těchto termínech nebo v jiném termínu, ale po domluvě s ředitelkou mateřské školy:

Pracoviště Janouchova 671: středa 20. dubna od 10,00 do 11,00 hodin

Pracoviště Modletická 1401: středa 20. dubna od 15,00 do 16,00 hodin

Pracoviště v ZŠ K Milíčovu 674: čtvrtek 21. dubna od 10,00 do 11,00 hodin