Platby

Školné

  • 950,- Kč za měsíc

Stravné

  • 45,- Kč na jeden den za celodenní docházku
  • 49,- Kč na jeden den za celodenní docházku dětí s odkladem školní docházky

Platbu za stravné a školné mohou rodiče provádět bezhotovostně, po přidělení variabilního symbolu. Variabilní symbol přidělí dětem hospodářka školy na začátku školního roku. Rodiče, kteří nemají možnost platit stravné a školné převodem z účtu, mohou platit v hotovosti, v kanceláři hospodářky školy v Janouchově ulici. Hospodářka školy zveřejní každý měsíc na webových stránkách a na nástěnkách v šatnách dětí termín, kdy je možno provést hotovostní platbu.

Omlouvání dětí

Omlouvání je možné telefonicky, e-mailem, prostřednictvím aplikace Lyfle nebo prostřednicvím sešitů v šatnách dětí.