PLAVÁNÍ

Nabízíme pro děti plavecký výcvik, který bude probíhat vždy v pondělí, v dopoledních hodinách, v plaveckém areálu na Praze 11. Kurz začne 2.10. a bude mít 16 lekcí. Cena kurzu, včetně dopravy je 3440,- Kč.  Přihlásit své dítě na kurz plavání je možné, prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na nástěnkách v šatnách dětí.

Podrobné informace o kurzu naleznete zde:

Plavání MŠ 2022

 

KERAMIKA

Děti mají možnost navštěvovat keramický kroužek v keramické dílně v budově Janouchova 671. Cena kroužku na jedno pololetí (12 lekcí) je 1800,- Kč. Děti mají k tvorbě připravená témata, ale zároveň mají prostor tvořit dle své fantazie. Rodiče mohou přihlásit své dítě na formuláři, který je zveřejněn na nástěnkách v šatnách dětí. Keramický kroužek začíná v říjnu 2023.

 

 

 

BRUSLENÍ

 

 

 

Podrobné informace a přihlašovací formuláře jsou zveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY

Ve školním roce 2023/24 mají rodiče možnost přihlásit své dítě na sportovní hry, které se budou konat přímo v mateřské škole, ve středu a ve čtvrtek v odpoledních hodinách, začínají v říjnu.  Sportovní hry budou zajišťovat trenéři z TJ PUPÁSEK. Jedna tréninková jednotka trvá 45 minut, pololetní kurz má 14 tréninků a stojí 2450,- Kč. Trénink je zaměřený především na osvojení základních pohybových dovedností. Děti se mohou těšit na plnou porci různých her a herních cvičení, která je zábavnou formou naučí správně běhat, házet, chytat a používat sportovní nářadí. Všechny aktivity jsou pro děti skvělým základem pro jakýkoliv sport. Přihlásit své dítě můžete poslední týden v srpnu a v září na adrese: www.tjpupasek.cz, na této adrese naleznete i další informace. Případné dotazy zodpoví trenér z TJ PUPÁSEK na schůzce rodičů v září 2023.

 

 

ANGLIČTINA

Prostřednictvím agentury Berukroužky budeme v mateřské škole zajišťovat výuku angličtiny. Angličtina hrou bude probíhat vždy v úterý v odpoledních hodinách. Pololetní kurz, který bude mít 15 lekcí a bude stát 2500,- Kč. Kurz začne v měsíci říjnu, Přihlásit své dítě mohou rodiče přes: www.berukrouzky.cz/prihlaska-na-krouzek.