Zápis dětí do mateřských škol – Praha 11

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024 bude probíhat elektronicky.

 

Generování žádostí o přijetí je možné od 2. května 2023 na adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu

Pro příjem řádně vyplněných žádostí je stanoven termín 9. a 10. května 2023.

Žádosti o přijetí je možné

  • zaslat do datové schránky mateřské školy
  • zaslat doporučeným dopisem na ředitelství školy (Janouchova 671, 149 00 Praha 4)
  • osobně předat 9. 5. a 10. 5. 2023, v ředitelně školy, v Janouchově ulici 671, vždy od 8,00 do 16,00 hodin nebo v jiném termínu po domluvě s ředitelkou školy

Přijďte se k nám před zápisem podívat – Dny otevřených dveří

 

Srdečně zveme rodiče a děti do naší mateřské školy na Dny otevřených dveří. Můžete se seznámit s prostředím tříd, s pí učitelkami a zodpovíme Vám Vaše dotazy. Na pracoviště Modletická 1401 se můžete přijít podívat ve středu 19. dubna, od 10,00 hodin do 11,00 hodin, na pracoviště Janouchova 671 ve středu 19. dubna od 15,00 hodin do 16,00 hodin a na pracoviště K Milíčovu 674 ve čtvrtek 20. dubna od 10,00 hodin do 11,00 hodin. V jiném termínu Vám umožníme prohlídku tříd po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Přijďte se k nám podívat, rádi Vás uvidíme.

mohlo by se Vám hodit:

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy

Před nástupem dítěte do školky doporučujeme

Ukrajinské zápisy – 5.6.20263 nejsou elektronické

Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2023/2024 навчальний рік

Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2023 по 15.06.2023. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2023/2024

Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2023/2024 навчальний рік

 

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 01.06.2023 do 15.06.2023. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let. Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2023 по 15.06.2023. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

 

Do zvolené mateřské školy odevzdejte/ До обраного дитячього садочку треба подати:

 

  1. žádost k přijetí /заяву про вступ Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.docSamotnou žádost přiložím také zvlášť.
  2. potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti / довідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання UK – vyjádření lékaře
  3. vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti /візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

 

Příjem žádostí do MŠ probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy shodně ve všech MŠ dne 05.06.2023. / Прийом заяв у всіх садочкахвідбудеться05.06.2023року, у визначений  директором садочка час.