Zápis dětí do mateřských škol – Praha 11

Výsledek přijímacího řízení dodatečného zápisu je ke stažení zde :

Результат процедури вступу на додаткову реєстрацію можна завантажити тут:

Výsledek přijímacího řízení dodatečného zápisu

Výsledek přijímacího řízení

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2022/2023 bude probíhat elektronicky.

Generování žádostí o přijetí je možné od 2. května 2022 na adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu

Pro příjem řádně vyplněných žádostí je stanoven termín 10. a 11. května 2022.

Žádosti o přijetí je možné

  • zaslat do datové schránky mateřské školy
  • zaslat doporučeným dopisem na ředitelství školy (Janouchova 671, 149 00 Praha 4)
  • osobně předat 10. 5. a 11. 5. 2022, v ředitelně školy, v Janouchově ulici 671, vždy od 8,00 do 16,00 hodin nebo v jiném termínu po domluvě s ředitelkou školy

Způsob předání bude upřesněn dle vývoje epidemiologické situace.

mohlo by se Vám hodit:

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy

Před nástupem dítěte do školky doporučujeme

 

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2022/2023/Інформаціящодозарахуваннядодитячихсадківна 2022/2023 навчальнийрік 

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 01.06.2022 do 15.07.2022. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let./ Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2022 по 15.07.2022. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

Do zvolené mateřské školy odevzdejte/ До обраного дитячього садочку треба подати:·

  • žádost k přijetí /link/ заяву про вступ / посилання·
  • UK – Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti /link/довідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання·
  • UK – vyjádření lékaře
  • vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti/ візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

Příjem žádostí do MŠ probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy shodně ve všech MŠ dne 06.06.2022. / Прийом заяв у всіх садочках відбудеться 06.06.2022 року, у визначений  директором садочка час.

Příjem žádostí o přijetí do Mateřské školy, Praha 4, Janouchova 671 bude probíhat v pondělí 6. června 2022, od 9,00 do 16,30 hodin, v ředitelně mateřské školy.

Заявки на вступ до дитячого садка, Прага 4, Янухова 671 будуть надходити в понеділок, 6 червня 2022 року, з 9:00 а.m до 16:30.m., в кабінеті директора дитячого садка.

Přehled mateřských škol MČ Praha 11 /ПерелікдитячихсадківрайонуПрага 11

MŠ A. Drabíkové www.msdrabikove.cz
MŠ Blatenská www.ms-blatenska.cz
MŠ Hrabákova www.mshrabakova.cz
MŠ Hroncova www.mshroncova.cz
MŠ Janouchova www.msjanouchova.cz
MŠ Jažlovická www.msjazlovicka.cz
MŠ Konstantinova www.mskonstantinova.cz
MŠ Křejpského www.mskrejpskeho.cz
MŠ Markušova www.msmarkusova.cz
MŠ Mírového hnutí www.msmh.cz
MŠ Modletická www.madolinka.cz
MŠ Stachova www.msstachova.cz
MŠ Sulanského www.mssulanskeho.cz
MŠ V Benátkách www.ms-benatky.cz
MŠ Vejvanovského www.msvejvanovskeho.cz
MŠ Chodov www.chodov@zskv.cz

 

Podrobné informace k zápisu na webu jednotlivých škol. За додатковою інформацією слідкуйте веб сторінки обраного садочку.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je prokazatelně doložený pobyt v MČ Praha 11 a věk dítěte / Основним критерієм зарахування дитини є документальне підтверджене місця постійного проживання в районі Прага 11 та вік дитини.