Zápis dětí do mateřských škol – Praha 11

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025 bude probíhat elektronicky.

 

Generování žádostí o přijetí je možné od 2. května 2024 na adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu

Pro příjem řádně vyplněných žádostí je stanoven termín 13. a 14. května 2024.

Žádosti o přijetí je možné

  • zaslat do datové schránky mateřské školy
  • zaslat doporučeným dopisem na ředitelství školy (Janouchova 671, 149 00 Praha 4)
  • osobně předat 13. 5. a 14. 5. 2024, v ředitelně školy, v Janouchově ulici 671, vždy od 8,00 do 16,00 hodin nebo v jiném termínu po domluvě s ředitelkou školy

Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671 má tři pracoviště:

Pracoviště na adrese Janouchova 671, zde sídlí i ředitelství školy a zde se odevzdávají přihlášky pro všechna pracoviště školy

Detašované pracoviště na adrese Modletická 141

Detašované pracoviště na adrese K Milíčovu 674

Na všechna pracoviště školy se podává jedna žádost o přijetí (přihláška). Na přihlášce je možno vyznačit, jaké pracoviště zákonní zástupci preferují.

Přijďte se k nám před zápisem podívat – Dny otevřených dveří

 

Srdečně zveme rodiče a děti do naší mateřské školy na Dny otevřených dveří. Můžete se seznámit s prostředím tříd, s pí učitelkami a zodpovíme Vám Vaše dotazy. Na pracoviště Modletická 1401 se můžete přijít podívat v pondělí 22. dubna, od 10,15 hodin do 11,15 hodin, na pracoviště Janouchova 671 v pondělí 22.. dubna od 15,00 hodin do 16,00 hodin a na pracoviště K Milíčovu 674 v úterý 23. dubna od 10,00 hodin do 11,00 hodin. V jiném termínu Vám umožníme prohlídku tříd po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Přijďte se k nám podívat, rádi Vás uvidíme.