8,30-9,30 hry, ranní cvičení, hygiena
9,00-10,00 svačina, činnosti dle ŠVP
10,00-11,45 pobyt venku, převlékání hygiena
11,45-12,15 oběd
12,15-12,30 hygiena
12,30-14,30 odpočinek na lehátku
14,30-15,00 hygiena, svačina
15,00-17,00 volné hry, individuální práce s dětmi