PŘIHLÁŠKY A PLATBA ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V současné době je ukončeno přihlašování na prázdninový provoz pro děti z naší mateřské školy. Rodiče, kteří přihlásili své dítě na prázdninový provoz zaplatí stravné a školné v hotovosti, v kanceláři hospodářky školy v Janouchově ulici ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 6,30 do 10,00 hodin a od 12,30 do 16,30 hodin. Školné za prázdninový provoz je 372,- Kč, stravné 36,- Kč na jeden den, děti s OŠD 40,- Kč na jeden den. Předškoláci a děti s OŠD školné neplatí.

Informace pro rodiče dětí z ostatních MŠ, zřizovaných MČ P11

Prázdninový provoz pro děti z ostatních MŠ, zřizovaných MČ P11 budeme zajišťovat od 11.7. do 22. 7. 2022.

Přihlásit své dítě můžete na e-mailové adrese: msjanouchovaprazdniny@seznam.cz do 15. 5. 2022.

V textu uveďte jméno a příjmení dítěte a  mateřskou školu, kterou dítě navštěvuje v běžném školním roce.

Platba stravného a školného a odevzdání dokumentů – 23. 5. 2022 od 7,00 do 16,30 hodin, v kanceláři hospodářky školy v Janouchově ulici.

Je třeba odevzdat:

  • vyplněnou žádost o zařazení dítěte na prázdninový provoz, ke stažení zde  Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu1
  • kopii evidenčního listu z mateřské školy, kam dítě běžně dochází
  • školné a stravné v hotovosti, částka za školné je 372,- Kč, výše stravného je 36,- Kč na jeden den, děti s OŠD 40,- Kč na jeden den
  • předškoláci a děti s OŠD školné za prázdninový provoz neplatí

 

OBECNÉ INFORMACE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

Provoz v mateřských školách na Praze 11 bude zajištěn téměř po celou dobu letních prázdnin 2022. Po dohodě se zřizovatelem byl vytvořen harmonogram letního provozu tak, aby měli rodiče možnost, v případě potřeby umístit své dítě i mimo svoji kmenovou mateřskou školu. Provoz nebude zajištěn pouze v posledním, tzv. přípravném, týdnu. Harmonogram letního provozu je ke stažení zde:

Harmonogram prázdninového provozu 2022

Naše mateřská škola bude mít provoz od 11. do 22. 7. 2022 na pracovišti Janouchova 671.

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz:

  1. Děti, které jsou zapsány do naší mateřské školy a jejich rodiče budou mít zájem o prázdninový provoz na naší mateřské škole, přihlásí své dítě prostřednictvím formuláře, který vyplní u pí učitelky na třídě, kam dítě dochází. Formulář bude k dispozici od 1. 4. do 26. 4. 2022. Upozorňujeme rodiče, že o prázdninovém provozu nemusí dítě docházet do své kmenové třídy a nemusí být ve třídě jeho paní učitelka.
  2. Rodiče dětí, které dochází na naší mateřskou školu a budou potřebovat přihlásit své dítě na prázdninový provoz i do jiné mateřské školy, budou sledovat webové stránky mateřské školy, kam dítě chtějí přihlásit. Na webových stránkách těchto škol budou sledovat aktuální informace o způsobu přihlášení, placení atp.
  3. Rodiče dětí, které naší mateřskou školu v běžném školním roce nenavštěvují, ale navštěvují mateřskou školu, kterou zřizuje MČ P11, mohou své dítě do naší mateřské školy přihlásit v květnu 2022. Začátkem května bude na těchto stránkách zveřejněn přesný termín, kdy rodiče odevzdají na naší mateřské škole Žádost o přijetí k prázdninovému provozu, kopii evidenčního listu z kmenové školky a uhradí v hotovosti stravné a školné. Výše stravného a školného bude zveřejněna současně s termínem odevzdání Žádosti o přijetí k prázdninovému provozu. Žádost o přijetí je ke stažení zde:

Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu1

 

Doporučujeme:

  1. Pečlivě zvážit přihlašování, protože není vhodné, aby se dítě účastnilo celého prázdninového provozu.
  2. Sledovat webové stránky naší mateřské školy, ostatních mateřských škola a webové stránky MČ P11 pro případ aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID.