Prázdninový provoz v červenci 2024

Mateřská škola bude zajišťovat prázdninový provoz od 1. července do 19. července na pracovišti Janouchova 671.

Na tento provoz je nutné dítě přihlásit prostřednictvím formuláře, který budou mít k dispozici pí učitelky na všech třídách od 1. března do 15. dubna.

Školné na prázdninový provoz je 600,- Kč, stravné 45,- Kč na jeden den. Placení proběhne v hotovosti, v červnu, termín bude upřesněn.