Dle nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy jsou děti a pí učitelky z modré třídy od 1. 3. do 5. 3. v karanténě.

Konkrétní karanténní opatření bylo rodičům zasláno prostřednictvím aplikace Lyfle.