Od minulého školního roku využívá naše mateřská škola moderní komunikační aplikaci Lyfle. Prostřednictvím této aplikace získávají rodiče aktuální informace a fotografie. V této aplikaci mohou rodiče své děti omlouvat. Rodičům dětí, které nastupují do mateřské školy v září 2021 nabízíme možnost využívat tuto aplikaci a proto jim byly rozeslány aktivační e-maily.