Komunikační aplikace Lyfle je od 1. 10. 2020 v provozu. Pokud má některý zákonný zástupce nějaký problém s touto aplikací, informujte nás na e-mailem, problém vyřešíme.