• Ve spolupráci s Malou technickou univerzitou připravujeme pro starší děti výukový program „Malý architekt“. Program povede lektor Malé technické univerzity, který přinese do mateřské školy plnou krabici kostek a speciální soupravu prvků a výkresů. Děti si budou hrát a zároveň se učit nové věci. Konkrétní termíny výukového programu pro jednotlivé třídy budou zveřejněny na nástěnkách a rodičům zaslány přes aplikaci Lyfle.