Nabízíme rodičům možnost vyšetřit zrak jejich dětí v mateřské škole. Vyšetření provede odborník ze společnosti PRIMA VIZUS, pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix. Podrobné informace o vyšetření budou zveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí, několik dnů před vyšetřením. Další informace získáte na www.primavizus.cz. Na pracovišti Janouchova oční vyšetření proběhne 31. ledna. Na pracovišti Modletická a K Milíčovu vyšetření proběhne 2. března.