Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021 se řídí mimořádným opatřením Ministerstva školství a zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021

Dle nařízení Ministerstva školství bude 12. 4. 2021 otevřena mateřské škola pro předškoláky a pro mladší děti, jejichž rodiče pracují v IZS a ve vybraných profesích.  Rodiče mladších dětí odevzdají ředitelce školy potvrzení od zaměstnavatele.

Budou vytvořeny skupiny s maximálním počtem 15 dětí.  O rozdělení dětí do skupin budou rodiče informováni prostřednictvím aplikace Lyfle.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizuje přijímat do mateřské školy pouze děti, které mají 2 x v týdnu prokazatelně negativní výsledek testu na onemocnění COVID – 19.

Testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, před nástupem dětí do mateřské školy. Pokud dítě nastoupí do mateřské školy v úterý nebo ve středu, bude testováno v den nástupu a poté pravidelně, dle harmonogramu. Nástup dítěte do mateřské školy mimo testovací dny je nutné nahlásit buď telefonicky (272912122) nebo na e-mailovou adresu školy (msjanouchova@seznam.cz) Testování bude probíhat ve žluté třídě pracoviště Janouchova (pro děti z pracoviště Janouchova a z pracoviště v ZŠ K Milíčovu) a v ředitelně školy Modletická 1401 (pro děti z pracoviště Modletická). Mateřská škola má k dispozici neinvazivní antigenní testy pro samoodběr: SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. Předpokládáme, že děti předškolního věku budou potřebovat u testování asistenci, stěr z nosu provede zákonný zástupce dítěte, za přítomnosti zaměstnance mateřské školy. Vyhodnocení testu trvá 15 minut.

Testování se nebude provádět u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší  48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se nebude provádět u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit.

Pokud se dítě nebude účastnit předškolního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude jeho absence ve školce omluvena. Při této absenci nemá mateřská škola povinnost zajistit distanční vzdělávání.

Zákonní zástupci a osoby doprovázející děti  jsou v celém areálu mateřské školy povinni nosit respirátor a dodržovat před školou a v prostoru školní zahrady bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Předávání dětí bude probíhat u vstupních dveří do jednotlivých pavilónů. Rodiče nebudou vstupovat do prostor mateřské školy (kromě testování dětí). V odpoledních hodinách, při vyzvedávání, rodiče zazvoní na třídu svého dítěte a vyčkají před školkou. Dítě mu předá osoba pověřená ředitelkou školy. V případě pěkného počasí budou rodiče vyzvedávat děti od pí učitelek na školní zahradě. Po předání dítěte rodiče neprodleně opustí areál školy.

Děti si budou do mateřské školy nosit batůžek a v něm podepsanou lahev s pitím (na školní zahradu), které jim bude v průběhu dne doplňováno. Dále budou mít děti ve školce roušku nebo respirátor, pro případ nenadálé situace, jinak děti v mateřské škole roušky ani respirátory nenosí. Do mateřské školy nebudou děti nosit žádné vlastní hračky a jídlo.

 

Vážení rodiče,

všechna nastavená opatření jsou plně v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a školství. Věřím, že je budeme všichni dodržovat a že vytvoříme pro děti příjemné a bezpečné prostředí.

Přeji Vám i Vašim dětem klidný víkend a v pondělí samé negativní výsledků testů.

Kateřina Kočerová – ředitelka mateřské školy