Pro období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 je stanovena částka na úplatu za předškolní vzdělávání (školné) dítěte 707,- Kč za kalendářní měsíc.