V novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody

přejí zaměstnanci MŠ Janouchova.