V novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody

přejí zaměstnanci MŠ Janouchova.

V roce 2024 začíná provoz školy ve středu 3. ledna.