Rodiče, kteří z vážných důvodů nemohou zaplatit stravné a školné za měsíc září bezhotovostně, mohou zaplatit v hotovosti, ve středu 23. 9., od 6,30 do 9,00 a od 15,00 do 17,00 hodin v kanceláři hospodářky školy v Janouchově ulici.