Naše mateřská škola podporuje zdravý životní styl dětí. Jsme registrováni v programu „Zdravá školní jídelna“ a také dbáme na fyzickou zdatnost dětí. Téměř všechny paní učitelky, se před začátkem školního roku, účastnily školení, které bylo zaměřeno na prevenci vadného držení těla. V ranních cvičebních chvilkách, které probíhají na všech třídách každý den, se budou tedy moci cíleně a odborně zaměřit na cviky, které posilují hluboký stabilizační systém, propojení mozkových hemisfér, rovnováhu či správný stereotyp dýchání. Uvědomujeme si význam hrubé motoriky, která souvisí s jemnou motorikou a následně s rozvojem řeči. Zdokonalování hrubé motoriky provádíme při (ne) lokomočních či manipulačních hrách, chůzi, chůzí na balančních kamenech, běhu, skocích, jógových pozicích, ale i práci s míčky, kroužky a overbally.  Paní učitelky zařazují do programu také relaxační cvičení, zaměřují se na správné dýchání a snaží se využívat techniku plného jógového dechu. Cvičení přizpůsobujeme individuálním potřebám každého dítěte, jeho věku a schopnostem.