V rámci přípravy předškoláků n vstup do ZŠ je pro děti nyní nově připraven kurz Maxík. Tento stimulační program bude probíhat dvakrát týdně, v dopoledních hodinách nebo po obědě. Kurz obsahuje:

  • nácvik pohybových stereotypů (správné sezení, dýchání, úchop psacího náčiní)
  • rozvoj grafomotorických dovedností (potřebné k nácviku psaní, hrubá a jemná motorika)
  • rozvoj prostorové orientace (orientace na vlastním těle, na ploše před sebou, v okolí a v prostoru)
  • rozvoj komunikace (správná výslovnost, porozumění obsahu slyšeného, rozvoj myšlení a řeči)
  • rozvoj smyslového vnímání a koncentrace pozornosti (zrakové a sluchové vnímání, zaměření a udržení pozornosti, soustředění se na zadaný úkol)

Kurz je předškolákům poskytován zdarma, v rámci předškolního vzdělávání a lekce vede proškolený pedagog.