Od 3. 5. 2021 je obnoven provoz mateřské školy pro všechny děti.

Dle opatření, které vydala vláda ČR se od pondělí 3. 5. v mateřské škole žádné děti netestují a ani se nemusí prokazovat negativním testem. Děti ve školce nenosí roušku, ani respirátor.

Zákonní zástupci a osoby doprovázející děti v areálu mateřské školy nosí respirátor a dodržují hygienická opatření.

Děti si budou do mateřské školy nosit batůžek a v něm podepsanou lahev s pitím (na školní zahradu), které jim bude v průběhu dne doplňováno.