V příštím týdnu se uskuteční schůzky rodičů na všech pracovištích školy. Pokud bude příznivé počasí, schůzky se budou konat na školních zahradách.

Termíny schůzek:

8. 9. od 16,30 se bude konat schůzka na pracovišti Modletická, v případě špatného počasí v 1. třídě.

9. 9. od 16,30 se bude konat schůzka na pracovišti K Milíčovu.

10. 9. se budou konat 2 schůzky na pracovišti Janouchova.

Od 16,00 se bude konat schůzka rodičů dětí ze zelené, modré, červené a žluté třídy, v případě špatného počasí ve žluté třídě.

Od 16,45 se bude konat schůzka rodičů dětí z 1., 2., 3. a 4. třídy, v případě špatného počasí v 2. třídě.