Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Z tohoto důvodu je mateřská škola od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 uzavřena. Povinností mateřské školy je poskytovat distanční vzdělávání dětem, které vykonávají povinné předškolní vzdělávání. V příštím týdnu Vás budou o distanční výuce informovat paní učitelky jednotlivých tříd prostřednictvím aplikace LYFLE. Aktuální informace o ošetřovném naleznete na webových stránkách Pražské správy sociálního zabezpečení, podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Přeji Vám i Vašim dětem pokud možno klidné dny, pevné zdraví a věřím, že se v mateřské škole brzy setkáme.

Kateřina Kočerová – ředitelka mateřské školy