Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bylo rodičům odesláno na jejich e-mailové adresy.

Školné na tento školní rok je 707,- Kč na jeden měsíc, stravné 36,- Kč na jeden den a 40,- Kč na jeden den pro děti s odkladem školní docházky.

Informace o způsobu platby dostanou rodiče při nástupu od pí učitelky.

Aktualizovaný Školní řád naleznete v záložce Dokumenty, Vnitřní řád školní jídelny v záložce jídelna.

Pro nastupující tříleté děti máme připraven adaptační program, se kterým máme dobré, dlouholeté zkušenosti. Tyto děti chodí první dny do mateřské školy na dvě hodiny a pobyt postupně prodlužují.

Mateřská škola přijala tato mimořádná opatření:

  • ve vnitřních prostorách mateřské školy použijí dospělé osoby respirátor
  • při vstupu do budovy provedou dospělé osoby dezinfekci rukou
  • počet osob v šatnách děti se budeme snažit regulovat, 1. září je třeba delší komunikace s pí učitelkami, je tedy možné, že se ráno ve školce zdržíte delší dobu

Všem dětem a rodičům přejeme hezký první den v mateřské škole.