Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022 bude probíhat elektronicky.

Generování přihlášek je možné od 26. dubna 2021 na adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu

Pro příjem řádně vyplněných žádostí je stanoven termín 10. a 11. května 2021 od 8,00 do 15,00 hodin nebo po domluvě s ředitelkou školy.

Způsob předání bude upřesněn dle vývoje epidemiologické situace.