přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Janouchova

 V novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody

přejí zaměstnanci MŠ Janouchova.

V roce 2024 začíná provoz školy ve středu 3. ledna.

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září. V týdnu od 28. srpna dostanou rodiče nově přijatých dětí aktivační e-maily do aplikace Lyfle. Přes tuto aplikaci bude všem rodičům v týdnu od 28. srpna oznámeno rozdělení dětí do tříd. Zaměstnanci školy přejí všem dětem a rodičům hezký zbytek prázdnin.

V rámci přípravy předškoláků n vstup do ZŠ je pro děti nyní nově připraven kurz Maxík. Tento stimulační program bude probíhat dvakrát týdně, v dopoledních hodinách nebo po obědě. Kurz obsahuje:

 • nácvik pohybových stereotypů (správné sezení, dýchání, úchop psacího náčiní)
 • rozvoj grafomotorických dovedností (potřebné k nácviku psaní, hrubá a jemná motorika)
 • rozvoj prostorové orientace (orientace na vlastním těle, na ploše před sebou, v okolí a v prostoru)
 • rozvoj komunikace (správná výslovnost, porozumění obsahu slyšeného, rozvoj myšlení a řeči)
 • rozvoj smyslového vnímání a koncentrace pozornosti (zrakové a sluchové vnímání, zaměření a udržení pozornosti, soustředění se na zadaný úkol)

Kurz je předškolákům poskytován zdarma, v rámci předškolního vzdělávání a lekce vede proškolený pedagog.

Děti z naší mateřské školy se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou vyhlásila MČ P11, „Namaluj skřítka pro radost“. Honzík K. z 3. třídy, pracoviště Janouchova, v této soutěži zvítězil ve své věkové kategorii. V úterý 7. března převzal v Chodovské tvrzi cenu pro vítěze. Všechny děti i pí učitelky Honzíkovi gratulují k velkému úspěchu v soutěži.

Nabízíme rodičům možnost vyšetřit zrak jejich dětí v mateřské škole. Vyšetření provede odborník ze společnosti PRIMA VIZUS, pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix. Podrobné informace o vyšetření budou zveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí, několik dnů před vyšetřením. Další informace získáte na www.primavizus.cz. Na pracovišti Janouchova oční vyšetření proběhne 31. ledna. Na pracovišti Modletická a K Milíčovu vyšetření proběhne 2. března.

V novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody

přejí zaměstnanci MŠ Janouchova.

Rodiče, kteří nemají z vážných důvodů možnost zaplatit stravné a školné za měsíc říjen převodem z účtu, mohou zaplatit v hotovosti, ve čtvrtek 13. října od 6,30 do 10,30 a od 12,30 do 16,30 hodin, v kanceláři hospodářky školy v Janouchově ulici.

( dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5)

Opatření ke zmírnění dopadů inflace:

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ

OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ

 OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY

Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat  je zákonný zástupce dítěte.

Žádosti se odevzdávají na předepsaném formuláři ke stažení zde:

Žádost o prominut úplaty ke zmírnění dopadů inflace

Žádost o příspěvek z Fondu solidarity

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

Žadatel musí splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Po podání žádosti ředitelka školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka vyrozumí žadatele.

Podat žádost lze k rukám ředitelky školy vždy od 1. do 15. dne v měsíci.

Nárok vznikne po schválení ŘŠ od 1. dne následujícího měsíce.

 Nelze žádat zpětně. V měsíci září lze podat žádost do 27.9.

Rodiče, kteří nemohou zaplatit stravné a školné za měsíc září převodem z účtu, mohou zaplatit v hotovosti, ve středu 14. září, od 6,30 do 9,00 hodin a od 15,00 do 16,30 hodin, v kanceláři hospodářky školy, v Janouchově ulici.

Mateřská škola využívá v komunikaci s rodiči moderní komunikační aplikaci Lyfle. Prostřednictvím této aplikace získávají rodiče aktuální informace a fotografie. V této aplikaci mohou rodiče své děti omlouvat. Rodičům dětí, které nastupují do mateřské školy v září 2022 nabízíme možnost využívat tuto aplikaci a proto jim byly rozeslány aktivační e-maily. V této aplikaci je nyní zveřejněno aktuální zařazení dítěte do konkrétní třídy. V případě nějakého problému s aplikací nás informujte na: msjanouchova@seznam.cz.

 

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022. V záložce „Dokumenty“ je zveřejněna aktuální verze Školního řádu a    v záložce „Jídelna“ je zveřejněna aktuální verze Vnitřního řádu školní jídelny. Údaje pro platbu stravného a školného budou rodičům předány při nástupu dětí do mateřské školy. Rodiče dětí, které nastupují do naší školky poprvé, dostanou na své      e-mailové adresy do pondělí  29. srpna aktivační e-mail do aplikace Lyfle. Seznamy dětí podle jednotlivých tříd budou rodičům zaslány v pondělí 29. září přes aplikaci Lyfle nebo na e-mailovou adresu.

Přejeme všem rodičům a dětem hezký zbytek prázdnin a úspěšné vykročení do nového školního roku.

V pondělí 11. července začíná prázdninový provoz, pro řádně přihlášené děti, na pracovišti Janouchova 671. Provozní doba mateřské školy je od 6,30 do 17,00 hodin. Děti přichází do mateřské školy od 6,30 do 8,30 hodin. Vyzvedávání je možné v době od 12,30 do 13,00 a od 15,00 do 17,00 hodin nebo dle domluvy. Do mateřské školy si děti nosí (nejlépe v batůžku) věci na převlečení, bačkůrky, pyžámko a lahev s pitím na školní zahradu. Je vhodné vše dětem podepsat. V případě, že se nám vrátí letní dny, děti se při pobytu venku sprchují a proto si nosí v igelitové tašce plavky a osušku. Rozdělení dětí do tříd Vám sdělíme v den nástupu a poradíme Vám s orientací v areálu mateřské školy. Prázdninový provoz končí v pátek 22. července.

 

Před zápisem do mateřské školy nabízíme rodičům a dětem možnost prohlédnout si prostory mateřské školy a seznámit se s tím, jak vypadá režim dne dětí v mateřské škole. Rodičům budou zodpovězeny i jejich případné dotazy.

Jednotlivá pracoviště školy můžete navštívit v těchto termínech nebo v jiném termínu, ale po domluvě s ředitelkou mateřské školy:

Pracoviště Janouchova 671: středa 20. dubna od 10,00 do 11,00 hodin

Pracoviště Modletická 1401: středa 20. dubna od 15,00 do 16,00 hodin

Pracoviště v ZŠ K Milíčovu 674: čtvrtek 21. dubna od 10,00 do 11,00 hodin

 

Rodiče, kteří ještě nezaplatili stravné a školné na měsíc březen a nemají možnost zaplatit bezhotovostně, zaplatí ve čtvrtek 24. 3. 2022, od 6,30 do 9,00 a od 15,00 do 16,0 hodin, v kanceláři hospodářky školy, v Janouchově ulici.

Rodiče, kteří nemohou z vážných důvodů zaplatit stravné a školné za měsíc listopad převodem z účtu, zaplatí v hotovosti, v úterý 16. listopadu od 6,30 do 9,00 a od 15,00 do 16,30 hodin, v kanceláři hospodářky školy v Janouchově ulici.