Mateřská škola, Praha 4, Janouchova 671 zajišťuje prázdninový provoz

od 2. 8. 2021 do 13. 8. 2021 na pracovišti Janouchova 671.

Děti z naší (kmenové) školky, rodiče přihlásí e-mailem (msjanouchova@seznam.cz) do 30. 4. 2021.

Rodiče dětí z ostatních mateřských škol na Praze 11 vyplní přihlášku na tento provoz, která je ke stažení zde:

Přihláška na letní provoz MŠ

Vyplněnou přihlášku odevzdají v ředitelně mateřské školy, pracoviště Janouchova 671, v těchto termínech:

17. 5. 2021 od 7,00 do 9,00 a od 13,00 do 17,00 hodin

18. 5. 2021 od 13,00 do 16,30 hodin

Zároveň s odevzdáním přihlášky rodiče zaplatí v hotovosti stravné a školné.

Školné: 410,- Kč

Stravné: 34,- Kč za den, děti s odkladem školní docházky 38,- Kč za den

Prázdninový provoz zajišťují mateřské školy dle tohoto harmonogramu:

Harmonogram-letniho-provozu

Do jiné mateřské školy mohou rodiče přihlásit své dítě dle pokynů jednotlivých škol.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace, může dojít ke změnám v organizaci prázdninového provozu. O případných změnách budeme informovat prostřednictvím webových stránek.